Voorbeeldmail aan eigen bedrijfsarts

Zorg er in elk geval voor dat je alle tests hebt gedaan die in de Lesa richtlijn van je ziekte staan (Lesa richtlijnen: klik hier)

PLUS de standaard bedrijfsartsentest voor psychische zaken, de heel bekende 4DKL, 4 Dimensionale Klachten Lijst, op heel veel plekken op het web verkrijgbaar, en voor het gemak ook hier, in excelvorm. Download excel, vul in, save, en ga naar het tabblad uitslag. Voor interpretatie uitslag: lees door op deze pagina. Download 4DKL (excel)

Praat niet meer zoveel, maar mail de bedrijfsarts in strikte zin, zoals onderstaand:

Voorbeeldmail aan ziekte X ontkennende bedrijfsarts

----------------------------------------------------------------------

Geachte bedrijfsarts....(email),

Ik heb nog wat op internet gegoogeld, en kwam bijgaande 'Lesa richtlijn bij overspannenheid burnout' tegen. Kent u die? Zie https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas

Ik heb ook gevonden: de bedrijfsartsentest 4DKL, 4 Dimensionele Klachtenlijst, kent u die?

Hij schijnt heel bekend te zijn!


De interpretatie van de uitslagen is volgens de maker (Terluijn):Distress

Depressie

Angst

Somatisatie

Matig verhoogd

> 10

> 2

> 8

> 10

Sterk verhoogd

> 20

> 5

> 12

> 20


Volgens artsen in mijn kennissenkring betekent mijn bijgaande 4 DKL uitslag dat ik ziekte 'X' heb?

Waarvoor deze richtlijn geldt (kies uit https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas) ?

Vindt u ook niet dat er sprake is ziekte X, of ontkent u dat nog steeds?

(wellicht gedreven door de werkgever; u blijft liever aan het werk, u wordt betaald (direct of indirect) door de werkgever, en past uw diagnose aan naar smaak van de werkgever - maar dat hoort niet! Uw eed van Hippocrates gaat voor)

Ik verneem graag uw schriftelijke antwoord.

(evt.: ik hoop dat u zich aan de richtlijn wilt houden, anders zie ik mij genoodzaakt u aan te klagen bij het Medisch Tucht College)


Met vriendelijke groet,


werknemer, email, datum