UWV-deskundigenoordeel

Het UWV is in het algemeen redelijk deskundig, maar de afdeling 'deskundigenoordeel' is alles behalve deskundig naar onze mening.

Onderbouwing:

  • de afdeling deskundigenoordeel kent het principe 'hoor en wederhoor' totaal niet; de eerste die aanklopt krijgt meestal gelijk, zeker werkgevers
  • de uitspraken van de afdeling zijn meestal zeer dom; een werknemer die een oordeel aanvraagt omdat de werkgever Poortwachter niet naleeft en geen extern herstel inhuurt krijgt vaak als antwoord: 'Afgewezen, omdat de werknemer ziek was, is geen reintegratiekans gemist'. De afdeling begrijpt niet dat reintegratie moet beginnen met ziekteverlof en een zo goed mogelijk HERSTELprogramma, dat bij zo groot mogelijke expertise moet hebben ten aanzien van de ziekte waarover werknemer klaagt.